SOONISH: Ten emerging technologies that’ll improve and/or ruin everything – Kelly and Zach Weinersmith

The book introduced ten emerging technologies (in 2017) in the near future and its anticipated impacts on our lives in the near future. Most of these technologies face similar barriers, which are economic, technical, political/legal and environmental aspects. 1. Access to space Reasoning that a much cheaper way to go to the space would benefit … Continue reading SOONISH: Ten emerging technologies that’ll improve and/or ruin everything – Kelly and Zach Weinersmith

SIÊU TRÍ TUỆ (SUPERINTELLIGENCE) – Nick Bostrom

Cuốn sách dày và khó đọc. Tác giả là triết gia có tiếng trong ngành học thuật, giảng viên của đại học Oxford. Đây không đơn giản là cuốn sách giới thiệu về AI, mà nó bao hàm góc nhìn rộng hơn về tương lai và tác động của công nghệ, mà cụ thể là … Continue reading SIÊU TRÍ TUỆ (SUPERINTELLIGENCE) – Nick Bostrom

CỘI NGUỒN (ORIGIN STORY: A BIG HISTORY OF EVERYTHING) – David Christian

P26: Timeline đưa ra mốc cơ bản cho nguồn gốc lịch sử hiện đại. Entropy: xu hướng gia tăng tính mất trật tự. Bốn loại năng lượng chung: (1) lực (tương tác) hấp dẫn, (2) lực điện từ, (3) (4) lực hạt nhân mạnh và yếu. Có cường độ yếu nhưng phạm vi tác dụng … Continue reading CỘI NGUỒN (ORIGIN STORY: A BIG HISTORY OF EVERYTHING) – David Christian