THE SECRETS OF UNLIMITED ENERGY – Sal Rachele

Chapter 6: The Unified Field Theory and the Bridge Between Physics and Metaphysics What About the Power of Belief? “The collective consciousness of humanity determines what humanity experiences in this world.” Each individual soul contributes to the consciousness of the whole, obviously, but what is not so obvious is that the quality of consciousness has … Continue reading THE SECRETS OF UNLIMITED ENERGY – Sal Rachele

#3. Tính vị tha

Mấy ngày gần đây tôi có suy nghĩ về tính cách nên có nhất của một con người. Lý do là vì khi thực hiện quan sát về những điều xảy ra trong tâm trí mình (tức là suy nghĩ về suy nghĩ), thì có một xu hướng hiện ra như sau: hầu hết con … Continue reading #3. Tính vị tha

BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh

Để trích dẫn một quyển Kinh Thánh hay Kinh Phật thì chẳng khác gì ghi lại hết tất cả các trang sách. Khi đọc và phân tích về một sách kinh, vô hình trung chính ta lại cần vận dụng tối đa sức logic và lối suy nghĩ gãy gọn của mình để hiểu được … Continue reading BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh

VỊ TU SĨ BÁN CHIẾC FERRARI (THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI) – Robin Sharma

Mười nguyên tắc sống an vui Nguyên tắc Cô độc: Sự cô độc và thinh lặng kết nối anh với năng lượng sáng tạo của mình và giải phóng nguồn trí tuệ vô hạn của vũ trụ.Rèn luyện thể chất: Rèn luyện cơ thể là rèn luyện tâm trí.Nuôi dưỡng Sự sống: Ăn thực phẩm … Continue reading VỊ TU SĨ BÁN CHIẾC FERRARI (THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI) – Robin Sharma

BY THE RIVER PIEDRA I SAT DOWN AND WEPT (BÊN BỜ SÔNG PIEDRA TÔI NGỒI KHÓC) – Paulo Coelho

I am glad to read this in Vietnamese version since its English version was poorly translated and hence it makes a quite number of readers could not catch its underlying message. Thanks to the Vietnamese translators who did it directly from Portuguese and compared to the English and German versions. I finished this book in … Continue reading BY THE RIVER PIEDRA I SAT DOWN AND WEPT (BÊN BỜ SÔNG PIEDRA TÔI NGỒI KHÓC) – Paulo Coelho