CREATIVITY – Mihaly Csikszentmihalyi

I personally enjoy this book very much. Even though there were a number of long interviewing pages that did discourage me, I could dive into the profound information related to creativity - the path that I am pursuing. I don't know if it's objective enough, nevertheless, it's valuable and definitely worth the time. Chapter One … Continue reading CREATIVITY – Mihaly Csikszentmihalyi

#4. DEALING WITH PEOPLE/ĐỐI THOẠI

Dẫn nhập Thời nay việc giao tiếp quan trọng hơn bao giờ hết - dường như đó là cách duy nhất ta có thể làm việc được (còn sống thì thực ra chưa chắc). Vốn được mệnh danh là người không có khả năng giao tiếp (gia đình bảo thế), vì vậy tôi ghi chép … Continue reading #4. DEALING WITH PEOPLE/ĐỐI THOẠI

CHÍNH TRỊ LUẬN (POLITICS) – Aristotle

QUYỂN 1: TỔNG QUÁT (p67) Khi việc sử dụng tiền bạc (dưới hình thức tiền đồng) được phát mình do như cầu trao đổi nhu yếu phẩm, một nghệ thuật tích lũy của cải khác ra đời, đó là nghệ thuật buôn bán. Lúc đầu có lẽ đây cũng là một vấn đề đơn giản, … Continue reading CHÍNH TRỊ LUẬN (POLITICS) – Aristotle

SIÊU TRÍ TUỆ (SUPERINTELLIGENCE) – Nick Bostrom

Cuốn sách dày và khó đọc. Tác giả là triết gia có tiếng trong ngành học thuật, giảng viên của đại học Oxford. Đây không đơn giản là cuốn sách giới thiệu về AI, mà nó bao hàm góc nhìn rộng hơn về tương lai và tác động của công nghệ, mà cụ thể là … Continue reading SIÊU TRÍ TUỆ (SUPERINTELLIGENCE) – Nick Bostrom

BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh

Để trích dẫn một quyển Kinh Thánh hay Kinh Phật thì chẳng khác gì ghi lại hết tất cả các trang sách. Khi đọc và phân tích về một sách kinh, vô hình trung chính ta lại cần vận dụng tối đa sức logic và lối suy nghĩ gãy gọn của mình để hiểu được … Continue reading BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh