The one/Người ấy

Cuối cùng tôi lại gặp anh. Dù rằng, đó có lẽ chỉ là một giấc mơ.Tôi cùng chúng bạn, ban đầu là những sinh viên mới nhập học đầy nhiệt huyết thanh xuân. Ngày nọ, chúng tôi thách nhau cùng đi qua một khu rừng hoang nhìn có vẻ rất chông gai. Vượt qua được … Continue reading The one/Người ấy

IF ON A WINTER’S NIGHT A TRAVELLER (NẾU MỘT ĐÊM ĐÔNG CÓ NGƯỜI LỮ KHÁCH) – Italo Calvino

A beautiful title caught my eyes. Immediately I bought the English version, however, it was somehow too complicated for me to comprehend the novel thoroughly in English. I had to order the Vietnamese version. It was not easy, since its publication was long ago. I had to wait for a while. And it was worth … Continue reading IF ON A WINTER’S NIGHT A TRAVELLER (NẾU MỘT ĐÊM ĐÔNG CÓ NGƯỜI LỮ KHÁCH) – Italo Calvino

NGƯỜI XA LẠ (L’Étranger) – Albert Camus

Nghệ thuật trong quan điểm của tôi không phải là niềm hoan hỉ đơn độc. Nó là một phương cách lay động được nhiều tâm hồn nhất bằng những hình ảnh đặc trưng mà thân thuộc của hạnh phúc và khổ đau. Nó buộc người nghệ sĩ không được phép lánh mình mà phải khuất … Continue reading NGƯỜI XA LẠ (L’Étranger) – Albert Camus