BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh

Để trích dẫn một quyển Kinh Thánh hay Kinh Phật thì chẳng khác gì ghi lại hết tất cả các trang sách. Khi đọc và phân tích về một sách kinh, vô hình trung chính ta lại cần vận dụng tối đa sức logic và lối suy nghĩ gãy gọn của mình để hiểu được … Continue reading BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh

VỊ TU SĨ BÁN CHIẾC FERRARI (THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI) – Robin Sharma

Mười nguyên tắc sống an vui Nguyên tắc Cô độc: Sự cô độc và thinh lặng kết nối anh với năng lượng sáng tạo của mình và giải phóng nguồn trí tuệ vô hạn của vũ trụ.Rèn luyện thể chất: Rèn luyện cơ thể là rèn luyện tâm trí.Nuôi dưỡng Sự sống: Ăn thực phẩm … Continue reading VỊ TU SĨ BÁN CHIẾC FERRARI (THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI) – Robin Sharma