Chia tay

Anh biết tin nhưng chưa hỏi thăm em. Nay em lại xuất hiện thế này, anh cảm thấy thật không phải. Nhẽ ra anh nên hỏi thăm em ngay khi đó. Nhưng thôi, không sao. Cuối cùng chúng ta cũng cùng ở đây rồi. Em có khỏe không? Trông em gầy đi rất nhiều so … Continue reading Chia tay