96 NĂM NGẪM LẠI – Nguyễn Hồng Cẩn

Tác giả Nguyễn Hồng Cẩn sinh 1926, là Nguyên thứ trưởng Bộ Thủy sản. (p17) Con người mất hàng triệu năm săn bắt, hái lượm. Sau thời kỳ đồ đá, khoảng 8000-5000 BC mới biết sản xuất nông nghiệp.Hàng chục ngàn năm nữa mới biết xây dựng, tạo ra những thành phố đầu tiên và … Continue reading 96 NĂM NGẪM LẠI – Nguyễn Hồng Cẩn

SOONISH: Ten emerging technologies that’ll improve and/or ruin everything – Kelly and Zach Weinersmith

The book introduced ten emerging technologies (in 2017) in the near future and its anticipated impacts on our lives in the near future. Most of these technologies face similar barriers, which are economic, technical, political/legal and environmental aspects. 1. Access to space Reasoning that a much cheaper way to go to the space would benefit … Continue reading SOONISH: Ten emerging technologies that’ll improve and/or ruin everything – Kelly and Zach Weinersmith

CHÍNH TRỊ LUẬN (POLITICS) – Aristotle

QUYỂN 1: TỔNG QUÁT (p67) Khi việc sử dụng tiền bạc (dưới hình thức tiền đồng) được phát mình do như cầu trao đổi nhu yếu phẩm, một nghệ thuật tích lũy của cải khác ra đời, đó là nghệ thuật buôn bán. Lúc đầu có lẽ đây cũng là một vấn đề đơn giản, … Continue reading CHÍNH TRỊ LUẬN (POLITICS) – Aristotle

SIÊU TRÍ TUỆ (SUPERINTELLIGENCE) – Nick Bostrom

Cuốn sách dày và khó đọc. Tác giả là triết gia có tiếng trong ngành học thuật, giảng viên của đại học Oxford. Đây không đơn giản là cuốn sách giới thiệu về AI, mà nó bao hàm góc nhìn rộng hơn về tương lai và tác động của công nghệ, mà cụ thể là … Continue reading SIÊU TRÍ TUỆ (SUPERINTELLIGENCE) – Nick Bostrom

CỘI NGUỒN (ORIGIN STORY: A BIG HISTORY OF EVERYTHING) – David Christian

P26: Timeline đưa ra mốc cơ bản cho nguồn gốc lịch sử hiện đại. Entropy: xu hướng gia tăng tính mất trật tự. Bốn loại năng lượng chung: (1) lực (tương tác) hấp dẫn, (2) lực điện từ, (3) (4) lực hạt nhân mạnh và yếu. Có cường độ yếu nhưng phạm vi tác dụng … Continue reading CỘI NGUỒN (ORIGIN STORY: A BIG HISTORY OF EVERYTHING) – David Christian