ĐÁM MA TÔI – Hoài Điệp (Đinh Hùng)

Và ngày xưa, đến độ trưởng thành, những khi tìm quên trong giấc ngủ nặng nề, nào ai kề đến bên tôi, hữu tình đếm hộ vết đau thương trên trán mộng hững hờ? Có chết đi mới biết rằng người ta yêu nhau! Chết đi bạn ạ, chết đi để được hưởng những thú … Continue reading ĐÁM MA TÔI – Hoài Điệp (Đinh Hùng)

THE SECRETS OF UNLIMITED ENERGY – Sal Rachele

Chapter 6: The Unified Field Theory and the Bridge Between Physics and Metaphysics What About the Power of Belief? “The collective consciousness of humanity determines what humanity experiences in this world.” Each individual soul contributes to the consciousness of the whole, obviously, but what is not so obvious is that the quality of consciousness has … Continue reading THE SECRETS OF UNLIMITED ENERGY – Sal Rachele