Playground

Playground (2020). 80x100cm. Oil on canvas.

Playground
Oil on Canvas
80 x 100cm
2020

This painting was done quickly “thanks to” the Covid-19 pandemic. I was having an isolation period, and came up with a painting idea with different materials at once: the beach, the desert, the wooden pattern, the Moon’s surface, a strange planet (looked like Mars), lines and shapes. It was fun, just like a playground. I mean, the act of painting is my playground.

Một cách tích cực thì cảm ơn làn sóng Covid lần đầu tại nước nhà, mà tôi đã hạ quyết tâm vẽ cho được bức tranh tiếp theo. Một thời kỳ đơn độc đầu tiên, xung quanh chỉ có sách, phim, nhạc và sự cô đơn. Tôi lựa chọn rất ngẫu nhiên những yếu tố xuất hiện trong hình vẽ này: biển, sa mạc, vân gỗ, hành tinh đỏ, Mặt Trăng, các đường sóng và đường thẳng. Trông chúng có vẻ như một “sân chơi” cho sự tưởng tượng của tôi.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s