BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh

Để trích dẫn một quyển Kinh Thánh hay Kinh Phật thì chẳng khác gì ghi lại hết tất cả các trang sách. Khi đọc và phân tích về một sách kinh, vô hình trung chính ta lại cần vận dụng tối đa sức logic và lối suy nghĩ gãy gọn của mình để hiểu được một ý niệm. Như vậy đây cũng có thể coi như một tác phẩm triết học, thể hiện sự thâm thúy và hiểu biết sâu rộng của tác giả. Cuốn sách này phân tích về kinh Úc Già Trưởng Giả và kinh Duy Ma Cật trong Phật đạo, mặc dù không dài nhưng đáng để dừng lại và suy ngẫm sau mỗi trang sách, vì những ý tứ vi diệu, sâu sắc và đẹp đẽ mà chúng đem lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s