SIÊU TRÍ TUỆ (SUPERINTELLIGENCE) – Nick Bostrom

Cuốn sách dày và khó đọc. Tác giả là triết gia có tiếng trong ngành học thuật, giảng viên của đại học Oxford. Đây không đơn giản là cuốn sách giới thiệu về AI, mà nó bao hàm góc nhìn rộng hơn về tương lai và tác động của công nghệ, mà cụ thể là … Continue reading SIÊU TRÍ TUỆ (SUPERINTELLIGENCE) – Nick Bostrom

CỘI NGUỒN (ORIGIN STORY: A BIG HISTORY OF EVERYTHING) – David Christian

P26: Timeline đưa ra mốc cơ bản cho nguồn gốc lịch sử hiện đại. Entropy: xu hướng gia tăng tính mất trật tự. Bốn loại năng lượng chung: (1) lực (tương tác) hấp dẫn, (2) lực điện từ, (3) (4) lực hạt nhân mạnh và yếu. Có cường độ yếu nhưng phạm vi tác dụng … Continue reading CỘI NGUỒN (ORIGIN STORY: A BIG HISTORY OF EVERYTHING) – David Christian

BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh

Để trích dẫn một quyển Kinh Thánh hay Kinh Phật thì chẳng khác gì ghi lại hết tất cả các trang sách. Khi đọc và phân tích về một sách kinh, vô hình trung chính ta lại cần vận dụng tối đa sức logic và lối suy nghĩ gãy gọn của mình để hiểu được … Continue reading BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh