BENJAMIN FRANKLIN: CUỘC ĐỜI MỘT NGƯỜI MỸ (AN AMERICAN LIFE) – Walter Isaacson

Cuốn sách dày 757 trang (bản tiếng Việt), nếu không tính chú thích là 656 trang, mất khoảng vài tháng trời để có thể hoàn thành đọc cuốn tiểu sử này, vì không phải lúc nào thông tin cũng thú vị. Đọc tiểu sử của một người xuất chúng quả thực rất hấp dẫn, và … Continue reading BENJAMIN FRANKLIN: CUỘC ĐỜI MỘT NGƯỜI MỸ (AN AMERICAN LIFE) – Walter Isaacson