THE BOOK OF MEN (ĐÀN ÔNG) – OSHO

(p17) Điều gì xảy đến với một thánh nhân? Họ trở lại làm một đứa trẻ, chỉ vậy thôi, chẳng còn điều gì khác xảy đến với họ cả. Một lần nữa, họ trở nên ngây thơ. Họ đã đi vào trong thế giới của lý trí, chia tách, bản ngã và một ngàn lẻ … Continue reading THE BOOK OF MEN (ĐÀN ÔNG) – OSHO