SỰ KẾT THÚC CỦA THỜI ĐẠI GIẢ KIM (THE END OF ALCHEMY) – Mervyn King

Cuốn sách chuyên sâu với nhiều thông tin và khái niệm mới mẻ. Nhưng tóm tắt thì không dễ.
Thuật giả kim tài chính: Việc biến tài sản thanh khoản kém thành tài sản thanh khoản cao. Việc này bỏ qua bản chất của vấn đề là khả năng thanh toán được nợ.
Các ngân hàng nên luôn gắn với hoạt động truyền thống là cho vay thay vì tập trung mở rộng các công cụ tài chính để tăng lợi nhuận. Sự bùng nổ giao dịch phái sinh dẫn đế sự xói mòn chuẩn mực đạo đức. Đây không phải là những hợp đồng kinh tế cơ bản đại diện cho hoạt động kinh tế thực sự, mà là công cụ tổng hợp, rủi ro tiềm tàng của chúng là vô tận. Về lâu dài, công cụ này là nguyên do khủng hoảng tài chính.
Ẩn số đột biến là một trong những khái niệm quan trọng vì nó phản ánh tương lai bất định, luôn tồn tại một “thiên nga đen”, vì vậy mọi dự đoán hay công cụ phân tích nào (gọi chung là dự đoán lý trí) cũng cần để tâm tới ẩn số này. Việc theo dõi tỷ lệ đòn bẩy (giữ cho tỷ lệ này thấp) là nguyên tắc kinh nghiệm của ngành ngân hàng để đối phó với các tình huống không thể tính được.
Ngân hàng trung ương là một trong những phát minh mới trong nền kinh tế hiện đại, có vai trò quan trọng, là một trong ba phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử. Dù vậy, thách thức trong công tác quản lý của chúng lại là một vấn đề lớn để nền kinh tế có thể ổn định được hay không.
Vấn đề của đồng tiền chung Euro là đang làm chậm lại sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Khu vực này đang tồn tại nhiều khó khăn và việc duy trì một đồng tiền chung trong khi khác nước thành viên lại có sức mạnh kinh tế khác nhau dẫn đến suy thoái thêm trầm trọng. Tác giả đưa ra 4 giải pháp để vực dậy đồng tiền này, tuy nhiên cả 4 đều khó khăn và phải chịu tổn thất về ngắn hạn.
Vị thế của IMF đang trở nên kém hiệu quả, nhiều khả năng châu Á sẽ tự phát triển những thỏa thuận không chính thức mà vể bản chất sẽ tạo nên 1 IMF của châu Á. Thế giới đã trở nên đa cực. Trung Quốc và Mỹ sẽ gặp khó để cùng tồn tại với tư cách là 2 cường quốc ở châu Á, khu vực năng động nhất thế giới,
Chủ nghĩa tư bản không hoàn hảo, không phải là giải pháp cho những vấn đề tập thể, không đem lại sự chia sẻ của cải và thu nhập công bằng. Nhưng nó là cách tốt nhất để tạo nên của cải.
Tiền tệ và ngân hàng đóng vai trò quan trọng, nhưng chúng chỉ là công cụ nhân tạo phản ánh công nghệ của từng thời đại. Thực tế, chúng đang là những điểm yếu trong nền kinh tế tư bản. Một cuộc cách mạng tư tưởng để đem tới cải cách dài hạn cho công cụ này sẽ giúp cho thế hệ mai sau không phải chịu đựng khủng hoảng như đã xảy ra năm 2008. Vì vậy, chúng ta cần phải có một sự bi quan táo bạo, và hành động từ bây giờ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s