SỰ KẾT THÚC CỦA THỜI ĐẠI GIẢ KIM (THE END OF ALCHEMY) – Mervyn King

Cuốn sách chuyên sâu với nhiều thông tin và khái niệm mới mẻ. Nhưng tóm tắt thì không dễ.Thuật giả kim tài chính: Việc biến tài sản thanh khoản kém thành tài sản thanh khoản cao. Việc này bỏ qua bản chất của vấn đề là khả năng thanh toán được nợ.Các ngân hàng nên … Continue reading SỰ KẾT THÚC CỦA THỜI ĐẠI GIẢ KIM (THE END OF ALCHEMY) – Mervyn King

VỊ TU SĨ BÁN CHIẾC FERRARI (THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI) – Robin Sharma

Mười nguyên tắc sống an vui Nguyên tắc Cô độc: Sự cô độc và thinh lặng kết nối anh với năng lượng sáng tạo của mình và giải phóng nguồn trí tuệ vô hạn của vũ trụ.Rèn luyện thể chất: Rèn luyện cơ thể là rèn luyện tâm trí.Nuôi dưỡng Sự sống: Ăn thực phẩm … Continue reading VỊ TU SĨ BÁN CHIẾC FERRARI (THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI) – Robin Sharma