NGƯỜI XA LẠ (L’Étranger) – Albert Camus

Nghệ thuật trong quan điểm của tôi không phải là niềm hoan hỉ đơn độc. Nó là một phương cách lay động được nhiều tâm hồn nhất bằng những hình ảnh đặc trưng mà thân thuộc của hạnh phúc và khổ đau. Nó buộc người nghệ sĩ không được phép lánh mình mà phải khuất … Continue reading NGƯỜI XA LẠ (L’Étranger) – Albert Camus