CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ (A GUILD TO THE GOOD LIFE: AN ANCIENT ART OF STOIC JOY) – William B. Irvine

Cuốn sách tuyệt vời, hữu ích cho những ai đi tìm một triết lý sống. Bản thân tôi sau khi đọc mới phát hiện ra mình có nhiều điểm tương đồng với chủ nghĩa khắc kỷ. Tóm gọn lại, để theo đuổi triết lý sống này cần biết: Chủ nghĩa khắc kỷ: tập trung theo … Continue reading CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ (A GUILD TO THE GOOD LIFE: AN ANCIENT ART OF STOIC JOY) – William B. Irvine