ƯỚC MƠ CỦA BẠN NHẤT ĐỊNH THÀNH HIỆN THỰC – Inamori Kazuo

  1. Các bạn trẻ! Cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi tất nhiều tùy theo cách nhìn lạc quan hay bi quan về cuộc sống của bạn.
  2. Điều này chứng tỏ các công ty Hoa Kỳ chọn bạn hàng không phụ thuộc vào quy mô và tiếng tăm, mà cứ có đủ năng lực kỹ thuật thì một công ty dù nhỏ họ cũng đặt hàng.
  3. Tôi thường nghĩ, con người ta khi mới sinh ra ai cũng như viên đá thô. Theo thời gian, nhờ được rèn giũa mới trở thành người có nhân cách giống như viên ngọc quý tỏa sáng.
  4. ĐÁP SỐ CUỘC ĐỜI = NĂNG LỰC + LÒNG NHIỆT TÌNH + CÁCH TƯ DUY
  5. Dù có tiền của, địa vị nhưng nếu quên đi sự khiêm nhường, có thái độ hách dịch huyênh hoang thì không thể coi là có cuộc đời tốt đẹp được vì đi chệch khỏi mục đích của cuộc đời. Chỉ có những người có tấm lòng nhân hậu, biết thông cảm và quan tâm tới người khác mới là người thực sự tuyệt vời.
  6. Nếu biết tu dưỡng thì không những sẽ trở thành người có đạo tâm mà mọi điều bất hạnh cũng lánh xa và mở ra cảnh giới tốt đẹp. Để có thể trở thành người như vậy, Phật dạy sáu phép sửa mình: đó là bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bát nhã. (Bát nhã có nghĩa là trí tuệ (huệ) nhưng không phải do suy luận hay kiến thức đem lại, mà là thứ trí huệ của sự hiểu biết một cách toàn triệt).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s