Truyện Kiều (The Tale of Kieu) – Nguyễn Du

Cỗi xuân tuổi hạc càng cao
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành

Kiếp xưa đã vụng đường tu
Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi!

Thiếp như hoa đã lìa cành
Chàng như con bướm lượn vành mà chơi

Trăng thề còn đó trơ trơ
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng
– Kiều – 541

Ngại ngùng một bước một xa
Một lời trân trọng châu sa mấy hàng
– Kiều – 561

Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường

Mùi thiền đã bén muối dưa
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng

img_20191121_003502

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s