Truyện Kiều (The Tale of Kieu) – Nguyễn Du

Cỗi xuân tuổi hạc càng cao Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành Kiếp xưa đã vụng đường tu Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi! Thiếp như hoa đã lìa cành Chàng như con bướm lượn vành mà chơi Trăng thề còn đó trơ trơ Dám xa xôi mặt mà thưa thớt … Continue reading Truyện Kiều (The Tale of Kieu) – Nguyễn Du