The only way

Những bước đi đầu tiên của loài người vào không gian vũ trụ năm 1984./Astronaut Bruce McCandless II, STS 41-B mission specialist, performed the historical first-ever human spacewalk in 1984. Credit: NASA. 1. Tôi mở mắt ra. Bao quanh là một màn đêm vô tận, sâu hun hút và vô trọng lượng. Trong không gian … Continue reading The only way

THE SECRETS OF UNLIMITED ENERGY – Sal Rachele

Chapter 6: The Unified Field Theory and the Bridge Between Physics and Metaphysics What About the Power of Belief? “The collective consciousness of humanity determines what humanity experiences in this world.” Each individual soul contributes to the consciousness of the whole, obviously, but what is not so obvious is that the quality of consciousness has … Continue reading THE SECRETS OF UNLIMITED ENERGY – Sal Rachele

Màu nâu

Trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt. Tôi đã giật mình khi thấy vài tia chớp thi thoảng lóe lên ngoài song, chạy qua những thanh gỗ bên khung cửa sổ, len vào giữa câu chuyện mà tôi đang lắng nghe. Nhìn qua tai cậu, tôi đã nói rằng, thật kỳ lạ cho một cơn … Continue reading Màu nâu